آپلود فایل   بهینه سرور

محل قرار گیری تبلیغات محل قرار گیری تبلیغات
محل قرار گرفتن تبلیغات تعرفه یک ماهه تعرفه سه ماهه تعرفه شش ماهه تعرفه یک ساله خرید آنلاین
A 300/000 تومان 750/000 تومان 1/500/000 تومان 3/000/000 تومان
B 250/000 تومان 650/000 تومان 1/300/000 تومان 2/300/000 تومان
C 150/000 تومان 400/000 تومان 700/000 تومان 1/200/000 تومان
D 120/000 تومان 300/000 تومان 600/000 تومان 1/000/000 توماناطلاعات حساب بانکی بخش مالی و تبلیغات
صاحب حساب شماره کارت شماره حساب بانک
سعید یاوری 6104-3378-9794-2882 5408-0065-59 ملت
چنانچه سوالی داشتید میتوانید با ایمیل Info.BehineServer@Gmail.Com ( بخش تبلیغات و مالی )در ارتباط باشید.کانفیگ سرور